1. Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur van machines en of materieel zijn deze algemene Voorwaarden bindend.
  2. Wanneer er een bepaling mist in de huurvoorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden bindend.
  3. Afwijkende afspraken buiten deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend, indien deze door PVM-Trading B.V., hierna te noemen “verhuurder” schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
  4. Eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, hierna aan te duiden als “huurder”, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
  5. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde. De preventieve maatregelen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de huurder te allen tijde worden opgevolgd.