1. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van eventuele bijkomende kosten.
  2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde
    goederen.
  3. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.