1. Het Nederlandse recht is te allen tijde van toepassing.
  2. Alle problemen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht