1. Alle (toekomstige) offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief verzekeringspremie en exclusief schoonmaak transport- en reparatiekosten.
  3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder niet, tenzij dit uitdrukkelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.
  4. Prijzen met betrekking tot machines met een urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Extra draaiuren zal altijd worden belast naar rato van het overeengekomen tarief.
  5. Verhuurder is ten nimmer aansprakelijk voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.
  6. Prijzen zijn gebaseerd op afhalen en retourneren van het gehuurde bij een van onze vestigingen. Aanvoeren en afvoeren van de machine kan door PVM-Trading worden verzorgd tegen een transportvergoeding.
  7. Brandstoffen en smeermiddelen zijn voor rekening van huurder. Machines worden met volle brandstoftank door PVM-Trading geleverd.