1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip welke zijn overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag.
  2. De maximale periode voor huur is schriftelijk overeengekomen.
  3. Alle dagen gedurende de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in rekening gebracht.
  4. Op zondagen en erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen.
  5. De huurder dient het object uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.
  6. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de verhuurder, zonder dat deze daar mondelinge of schriftelijke melding van hoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, de verhuurder zal de goederen tot zich nemen.
  7. De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject weer ter beschikking heeft.
  8. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of bij de vestiging van de verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde van de huurperiode.