1. Verhuurder heeft het recht huurprijs te berekenen tot het moment dat het object geretourneerd wordt.
  2. Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin deze is ontvangen. Het object dient onderhouden en schoon geretourneerd te worden. Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.
  3. Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de verhuurder vast gestelde waarborgsom per bank of contant moeten voldoen en zich kunnen legitimeren door middel van een rijbewijs, paspoort etc.
  4. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusieve BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van een vergunning, kosten voor het doen van een melding, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
  5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
  6. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.