1. Indien verhuurder met huurder is overeengekomen dat het gehuurde object bij de huurder bezorgd zal worden, zal verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. De verhuurder zal te allen tijden niet aansprakelijk zijn voor het niet op tijd leveren van het object.
  2. Indien op verzoek van de huurder aflevering wordt uitgesteld, is de verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen of de overeenkomst te ontbinden.
  3. Het huurobject wordt op het opgegeven adres opgehaald & afgeleverd. Projectverplaatsing van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld.
  4. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn te allen tijd voor rekening van de huurder.
  5. Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de huurder.
  6. Reclames dienen op de dag van aflevering schriftelijk te worden gemeld.
  7. Na ingebruikname van het object worden reclames niet meer geaccepteerd.
  8. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder op zal halen, dient de huurder een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen (op werkdagen).
  9. Huurder verplicht zich de gehuurde materialen op gelijke locatie neer te zetten als deze is gelost.
  10. De verhuurder heeft het recht om het huurobject te ruilen door een gelijkwaardig object, zonder dat de huurder enig recht heeft op schadevergoeding.