1. Verhuurder is ten nimmer aansprakelijk voor opgelopen schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/ of letsel, welke eventueel wordt toegebracht door het huurobject.
  2. Vanaf het moment van overdracht van het object aan huurder dient de huurder te zijn verzekerd tegen alle verzekerbare schades.
  3. De betreffende polisrechten draagt de huurder over aan de verhuurder.
  4. Indien buiten de schuld van de huurder zich een schade/ storing voordoet, heet hij het recht op vervanging door een gelijkwaardig object voor de looptijd van de overeenkomst.