Voor de lengte van uw drainagesysteem geldt: hoe langer de buis, hoe beter uw drainage werkt. Een lange lengte van uw drainagebuis zorgt voor een aanzuigende werking waardoor het water goed naar de afvoer stroomt. De afvoer waar uw drainage op aansluit is bijvoorbeeld een put, sloot of vijver.