Ons advies voor: het infiltreren van regenwater

Home|Toepassingen|Ons advies voor: het infiltreren van regenwater

Door het smelten van de Poolkappen hebben we in Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Het regent vaker, buien worden heviger en de zomers worden droger. Om problemen te voorkomen stelt de overheid eisen aan de hoeveelheid water dat opgevangen moet kunnen worden na een flinke regenbui. Het infiltreren van hemelwater in de grond biedt hier een uitkomst.

Waarom regenwater infiltreren in de grond?

Harde regenbuien zijn een belasting op de riolering. Het water kan niet altijd goed wegstromen en dat betekent dat straten blank komen te staan. Dit levert vervelende en ook gevaarlijke situaties op. Natte weggedeeltes zorgen voor minder grip en dat vergroot de kans op ongelukken.
Tuinen vol bestrating leveren ook problemen voor de afvoer van regenwater. Terrastegels laten tenslotte geen regenwater door naar de grond eronder. Bij een flinke bui blijft het water dan op de tegels liggen en dat zorgt voor natte voeten. Een groene tuin mét infiltratiekratten vangen het teveel aan water beter op en geeft het geleidelijk af aan het grondwater. Doordat het wateroverschot niet meer direct in de riolering verdwijnt, voorkomt dit droogte.

Hoeveel infiltratiekratten?

De overheid stelt eisen aan de hoeveelheid regenwater die opgevangen moet kunnen worden bij extreem weer. Hoeveel kratten u moet plaatsen om het regenwater geleidelijk terug te kunnen voeren aan het grondwater is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u tot uw beschikking heeft. Het verschilt per gemeente hoe groot de bergingseis voor hemelwater is.
We zien bij sommige gemeentes al een eis van 60 mm per vierkante meter grondoppervlak. Dit is dus exclusief de bebouwde en bestrate gedeeltes! Ook bij nieuwbouwprojecten is het vaak verplicht om hemelwater op eigen terrein af te voeren.
De hoeveelheid kratten die u nodig heeft kunt u zelf berekenen. Bij een bergingseis van 60mm per vierkante meter en een bebouwing van 80 vierkante meter is de berekening als volgt: 80 x 0,06 = 4,8 kubieke meter. U moet dan dus 4.800 liter water kunnen bergen. De inhoud van uw infiltratiekratten moet dus tenminste 4.800 liter zijn.
Houd er rekening mee dat de infiltratiekratten tot 97% van hun capaciteit benutten. Eén infiltratiekrat van 600 x 600 x 600 bergt 209,5 liter hemelwater. U heeft dus 23 infiltratiekratten nodig om het regenwater te kunnen opvangen. Controleer op de website van uw gemeente wat de bergingseis voor regenwater infiltratie is.

Infiltratiekrat

Deze infiltratiekratten zijn van bijzonder hoge kwaliteit en zorgen voor een ecologisch duurzame manier om met regenwater om te gaan. Deze krat heeft een afmeting van 600 x 600 x 600mm en is geschikt voor zwaar verkeer. De opslag capaciteit van dit systeem is 97%, de montage is zeer eenvoudig en robuust.